blog02

Verdiepingslessen bij EHBO Woensel-Noord

Wanneer u het EHBO-diploma of een reanimatiecertificaat heeft behaald, is het begin gemaakt. Om het diploma of certificaat echter niet te laten verlopen na 2 jaar, is het noodzakelijk om uw kennis te herhalen bij een erkende opleider.

Bij EHBO Woensel-Noord geven Oranje Kruis gecertificeerde instructeurs cursussen en verdiepingslessen. Naast de kennis die reeds is opgedaan tijdens de EHBO-basiscursus en reanimatiecursus, worden ook aanvullende en aanverwante onderwerpen behandeld tijdens de verdiepingslessen.

Heimlich
Polsletsel verbinden 2
blog02

Verdiepingsles EHBO

Bij EHBO Woensel-Noord verzorgen we ieder jaar 9 lessen ter herhaling, verbreding en verdieping van de reeds opgedane kennis van de EHBO-basiscursus. Hierbij wordt (soms) gebruik gemaakt van een lotus om een zo realistisch mogelijke situatie neer te zetten. Naast de gebruikelijke thema’s worden ook onderwerpen als het vervoeren van slachtoffers met een brancard, communiceren met portofoons, kennis van het menselijk lichaam en alternatieve verbanden aanleggen behandeld. De lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Tijdens de lessen wordt altijd gewerkt in koppels of grotere groepen, zodat u nooit alleen voor een lotus komt te staan. In de lessen staat voorop dat iedereen zich inzet. Bij het nabespreken proberen we opbouwende kritiek te geven (3 goede dingen en 3 verbeterpunten). Hierbij wordt rekening gehouden met ‘oud is niet fout’.

Voor, tijdens en na de lessen staat de koffie en thee voor u klaar. Het is dus naast een informatieve avond, vaak ook erg gezellig.

Indeling van lesstof

Vanaf 2020 starten we met een andere indeling van de lessen. In de kalender staan vanaf het nieuwe seizoen alleen maar letters om de lessen te beschrijven. De even en oneven jaren hebben aparte schema’s, zoals hieronder beschreven.

 

Letter Les Beschrijving letter les Lesnaam Even jaar Oneven jaar
A Airway Luchtwegen en nekwervelkolom Uitwendige luchtweg, belemmering, verslikking, fixatie hoofd Uitwendige luchtweg, belemmering, rookgas, chemisch, allergie
B Breathing Ademhaling en ventilatie Inwendige luchtweg, belemmering, astma, snelle ademhaling, wervelletsel Inwendige luchtweg, belemmering, rug/borstletsel, wervelletsel
C Circulation Actief bloedverlies en circulatie Bewusteloos, geen ademhaling, actieve bloeding, shock, anafylactische shock Actieve bloeding, hartfalen
D Disability Bewustzijn en neurologische functies Hersenletsel, beroerte, epilepsie, koortsstuip Bewustzijn stoornissen, hersenletsel, vergiftiging, flauwte
E Exposure Lichaamstemperatuur en verder onderzoek Koude letsel, warmte letsel, bevriezing, brandwonden, elektra Kneuzingen, verstuikingen, spieren, breuken, ontwrichtingen
F Overig Eerste hulp aan kinderen, koorts Kleine letsels, steken en beten
R Reanimatie Reanimatie Reanimatie, PBLS (reanimatie baby/kind) Inwendige luchtweg, belemmering, rug/borstletsel, wervelletsel
BO Buitenoefening Diversen Diversen
L Lezing Lezing Diversen Diversen
ALV Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering
IMG_4620
blog02

Verdiepingsles reanimatie

Als u een reanimatiecertificaat heeft behaald is het van levensbelang om uw kennis en vaardigheden op peil te houden. EHBO Woensel-Noord adviseert om 1x per jaar uw kennis op te halen. Bij onze vereniging verzorgen wij naast het herhalen van de reanimatie ook een stukje verbreding en verdieping. De opgedane kennis en vaardigheden van het reanimeren worden getoetst en ingeoefend en tevens wordt besproken welke eventuele veranderingen in de richtlijnen er zijn doorgevoerd (met betrekking tot het reanimeren). Deze verdiepingsles duurt ongeveer 2 uur.

Voor, tijdens en na de les staat de koffie en thee voor u klaar. Het is dus naast een informatieve bijeenkomst, vaak ook erg gezellig.