EHBO Woensel-Noord is een feit!

Na 11 jaar door het leven te zijn gegaan als vereniging EHBO-Blixembosch wordt het tijd om de vleugels te spreiden en ons enthousiasme te delen. Heel Woensel-Noord kan nu bij ons terecht. Onze naam is daarmee veranderd naar EHBO Woensel-Noord. De vereniging heeft reeds honderden mensen getraind in het reanimeren en ongeveer 50 gediplomeerde EHBO-ers geleverd. We hopen nog veel mensen te kunnen enthousiasmeren en opleiden in het voorkomen van en hulpverlenen bij ongevallen.

Corona-virus

In verband met het Corona-virus heeft de vereniging besloten om de verdiepingslessen online te organiseren tot het weer mogelijk is om de lessen op lokatie te geven.

Geslaagd!

Op 3 februari zijn de eerste cursisten van onze vernieuwde basiscursus allemaal geslaagd voor het examen. Wij willen graag alle cursisten hartelijk danken voor hun inzet, enthousiasme, tijd en energie. Daarnaast willen we ze van harte feliciteren met het behalen van hun EHBO-diploma. Het merendeel van de cursisten heeft tevens besloten om lid te worden van onze EHBO-vereniging, waar wij erg blij mee zijn. We heten jullie van harte welkom op de eerstvolgende les op donderdag 20 februari om 20.00h. Gezien de enthousiaste reacties op de vernieuwde basiscursus, zullen we op de ingeslagen weg verdergaan.

Postadres

Diamantring 92
5629 GS Eindhoven

Lokatie cursussen

Basisschool de Boschuil
Kiplinglaan 1, 5629 MK Eindhoven
Ingang aan de kant van de wandelbrug naar de Ouverture
Home thv Partners

Onze partners

Oranje Kruis

Partners - logo Oranje Kruis rand

Het Oranje Kruis is een onafhankelijke certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp. Zij verzorgen de examinering, (her)certificering en diploma’s van onze cursisten en leden.

Nederlandse Reanimatie Raad

Partners - logo NRR-rand

De Nederlandse Reanimatieraad (NRR) is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). Het NRR heeft in samenspraak met alle organen een uniform lesprogramma geproduceerd voor de reanimatie in Nederland. De cursisten van onze reanimatielessen, onder leiding van NRR-gecertificeerde instructeurs, ontvangen na het volgen van een reanimatiecursus een NRR-certificaat.

Hartslag Nu

Partners - logo HN

HartslagNu is het reanimatie-oproepsysteem van Nederland. Zodra iemand een hartstilstand heeft, worden via dit systeem burgerhulpverleners opgeroepen om binnen de eerste 6 kritieke minuten hulp te kunnen verlenen. Je kunt opgeroepen worden voor reanimatie, maar ook voor het halen van een AED. Na het behalen van je EHBO-diploma of reanimatie-certificaat kun je als burgerhulpverlener aan de slag.

Hartstichting

Partners - logo Hartstichting-rand

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en behandelen, maar doet ook veel met betrekking tot reanimatie. Zij proberen met reclames mensen ertoe aan te zetten zich te laten scholen en op te geven als burgerhulpverlener.

ANBI

Partners - logo Belastingdienst

De Belastingdienst heeft bepaald dat schenking van gelden aan algemeen nut beoogde instellingen (ANBI goede doelen) kan worden afgetrokken van de belasting. Wilt u een schenking doen? Neem dan contact op met het secretariaat voor meer informatie of kijk op de onderstaande link.